תוצאות יום הבחירות

לרשימת הרשויות בהן לא התקיימו בחירות לראש הרשות - מועמד יחיד

רק מועמד שזכה ב*מרב* הקולות ואשר זכה ביותר מ 40% מהקולות מוכרז כראש רשות.

* יודגש כי הנתונים אינם סופיים. תוצאות סופיות יפורסמו בהתאם להוראות הדין.